راه های جلوگیری از سرطان ♋ |نقش قهوه در سرطان

روز جهانی سرطان روز جهانی سرطان (WCD: World Concer Day) تاریخ 4 فوریه مطابق با 15 بهمن ماه روز جهانی سرطان یک روز بین‌المللی مشخص شده در تاریخ ۴ فوریه برای بالا بردن آگاهی از سرطان و تشویق برای پیشگیری، تشخیص و درمان آن است. هدف اصلی روز جهانی سرطان کاهش چشمگیر بیماری و مرگ … ادامه خواندن راه های جلوگیری از سرطان ♋ |نقش قهوه در سرطان